Darbe Dayanım Videosu


Darbe dayanımı en üst seviyededir, yüksekten düşme vb. sebeplerle kırılmaz